versiering
Waarom?
 • Waarom is CO2-opslag nodig?

  Naast energiebesparing en duurzame energie is CO2-opslag noodzakelijk om de uitstoot van CO2 in Nederland te beperken en de klimaatdoelen te halen. Talloze onderzoeken tonen aan dat álles nodig is om de opwarming van de aarde te beperken, óók CO2-opslag. CO2-opslag kan voor éénderde bijdragen aan het terugdringen van de Nederlandse CO2-uitstoot. Als CO2-opslag niet wordt toegepast, dan kost het Nederland jaarlijks 1,8 miljard euro extra om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit een studie van onderzoeksinstituut ECN en het Natuur en Milieu Planbureau (tegenwoordig Planbureau voor de Leefomgeving).

 • Waarom zou CO2-opslag in Noord-Nederland moeten plaatsvinden?

  De Noord-Nederlandse bodem is buitengewoon geschikt voor de opslag van CO2-gas: in de diepe ondergrond zit al honderden miljoenen jaren gas in hermetisch afgesloten zandsteenlagen. Leeggeproduceerde gasvelden in deze diepe ondergrond bieden in de toekomst een ongekend grote opslagcapaciteit. Deze velden kunnen alleen in aanmerking komen als opslaglocatie indien ze aan een reeks strenge criteria voldoen, onder andere op het gebied van veiligheid.

  Het Noorden beschikt daarnaast ook over veel kennis en ervaring ten aanzien van gas. Sinds de vondst van het aardgas in Slochteren is er zo'n 60 jaar ervaring opgedaan met de winning, het transport en de opslag van gas. De energiepositie van het noorden is daarom sterk. Niet voor niets spreken we van 'Energy Valley'. Over de jaren is een unieke bundeling van energiekennis en -expertise ontstaan. De opslag van CO2 draagt daar weer aan bij. Ook de rest van de wereld werkt hard aan oplossingen voor CO2-reductie. Deze expertise biedt de regio dus ook economische kansen en werkgelegenheid.

 • Waarom vindt CO2-opslag plaats op land en niet op zee?

  CCS heeft de potentie om eenderde van de CO2-besparing voor haar rekening te nemen. De helft van de opslag kan plaatsvinden onder zee, de andere helft onder land. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare opslagcapaciteit in Nederland is dus zowel opslag op land als op zee noodzakelijk. Nu al vindt er opslag plaats op zee (K12B-veld, 150 kilometer uit de kust bij Amsterdam). Daar komt zeer waarschijnlijk nog een project bij, 25 kilometer uit de kust bij Rotterdam. Dit project moet uiterlijk in 2015 van start gaan.

 • Waarom heeft de Nederlandse overheid drie voorkeurslocaties aangewezen?

  Met deze voorkeur geeft het kabinet uitsluitend aan dat het in haar ogen zinvol is om ter voorbereiding van een grootschalig project voor CO2-afvang, -transport en –opslag in het noorden gedetailleerd onderzoek te laten starten naar de geschiktheid en veiligheid van (een aantal van) de velden waarvoor nu een voorkeur wordt uitgesproken. De bedrijven gaan nu onderzoeken welke locatie of locaties hiervoor het meest in aanmerking komen. Dat zijn er maximaal drie, maar dat hoeven dus niet per definitie de velden te zijn waaraan het rijk de voorkeur geeft. De selectiecriteria van de bedrijven zijn: is het technisch en economisch haalbaar. Vanzelfsprekend is veiligheid een basisvoorwaarde.

 • Wat levert CO2-opslag Noord-Nederland op?

  Sowieso leveren de ontwikkelingen in de Eemshaven en energiegerelateerde industrie de regio werk en investeringen op. Het CO2-opslagproject betekent voor Noord-Nederland economische kansen: innovatie, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Er moet bijvoorbeeld onderzoek en rekenwerk gedaan worden, maar er moeten ook pijpleidingen aangelegd worden en er vindt bijvoorbeeld graafwerk plaats. Verder speelt de regio zich in de kijker: er zullen bezoekers komen vanuit de gehele wereld om te zien wat er hier gebeurt. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

 • Als er geen CO2-afvang plaatsvindt, komen de centrales er dan ook niet?

  Het doel is om CO2 af te vangen bij de nieuwe elektriciteitscentrales van Nuon en RWE in de Eemshaven. Deze elektriciteitscentrales zijn inmiddels in aanbouw. Het zijn zeer moderne centrales, die bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor het verstoken van biomassa. In het technisch ontwerp van beide centrales is daarnaast rekening gehouden met de afvang van CO2. Beide bedrijven willen ook graag dat dit gebeurt. Of het uiteindelijk ook gebeurt is mede afhankelijk van de beslissingen die de rijksoverheid neemt over onder meer de ondergrondse opslag van CO2.


Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling