versiering
Wanneer?
  • Wat is de planning voor CO2-opslag in Noord-Nederland?

    In de tweede helft van 2010 worden de vergunningaanvraag en de subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Afhankelijk van het aantal velden, zal het Rijk eind 2010 de subsidieaanvraag van Nuon en RWE doorsturen naar de EU. Naar verwachting zal vanaf 2015 daadwerkelijk CO2-opslag plaatsvinden.

  • Kunt u garanderen dat vanaf 2015 afvang en opslag van CO2 plaatsvindt?

    Als het aan het bedrijfsleven ligt die de CO2-afvang en –opslag kunnen realiseren, dan zal dat inderdaad het geval zijn. Maar een en ander is afhankelijk van de besluitvorming door het Rijk.


Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling