versiering
Wat is CO2?
vrijdag 17 september 2010 13:05

CO2 is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Mensen en dieren ademen het uit. Bomen en planten groeien erdoor. Het komt ook vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen. Bijvoorbeeld wanneer je een ritje met de auto maakt – dan wordt er immers benzine of diesel verbrand. En wanneer je je huis verwarmt – dan wordt er immers aardgas verbrand. Als CO2 aan water wordt toegevoegd, dan ontstaat er koolzuur. Denk hierbij aan frisdrank.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling