versiering
Wat is de relatie tussen CO2 en het klimaatprobleem?

Een teveel aan CO2 in de atmosfeer is volgens wetenschappers de belangrijkste oorzaak van het klimaatprobleem – de opwarming van de aarde. Doordat er steeds meer CO2 in de lucht komt, warmt de aarde op. Hierdoor stijgt de temperatuur, valt er meer regen, smelten de ijskappen en stijgt de zeespiegel. Wereldwijd worden veel landen geconfronteerd met de gevolgen. Daarom zijn in internationaal verband afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot (Kyoto en in de EU). Nederland heeft deze verdragen eveneens ondertekend en zich daarmee verplicht aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling