versiering
Wat zijn de klimaatdoelen van de EU en van Nederland?
vrijdag 17 september 2010 13:32

De gehele EU heeft als doel om de uitstoot van CO2 in 2020 met 20% terug te dringen. Daarnaast moet het aandeel duurzame energie in 2020 in de EU 20% bedragen. Elk EU-land heeft verplichtingen opgelegd gekregen, die er met elkaar voor moeten zorgen dat de EU-doelen gehaald worden. Zo is Nederland verplicht om in 2020 16% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Het aandeel duurzame energie moet dan 14% bedragen. De Nederlandse overheid heeft echter vrijwillig gekozen voor ambitieuzere doelen: 30% minder CO2 in 2020, 20% duurzame energie en 2% energiebesparing per jaar. Het is mogelijk dat de nationale doelstellingen bijgesteld worden door een nieuw kabinet. De Europese doelstellingen zijn echter verplicht en vormen de ‘ondergrens’.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling