versiering
Wat wordt bedoeld met ‘demonstratieproject’?
vrijdag 17 september 2010 13:33

De overheid wil via kleinschalige projecten toewerken naar een situatie waarbij CO2-afvang, -transport en -opslag grootschalig worden toegepast. Bij een demonstratieproject wordt op een beperkte schaalgrootte gekeken hoe bewezen technologieën in de praktijk technisch en economisch functioneren. Hierdoor kan CO2-opslag in een later stadium efficiënt op nog grotere schaal gebeuren. De Nederlandse overheid wil dat er in Noord-Nederland een demonstratieproject komt. Stichting Borg treft de voorbereidingen om dit project te realiseren.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling