versiering
Kost het extra energie om CO2-opslag toe te passen?
vrijdag 17 september 2010 13:33

Ja, het kost energie om CO2-opslag toe te passen. Dat zit vooral in het opvangen en transporteren van CO2 en om het in de bodem te pompen. Hoeveel energie het kost is afhankelijk van diverse factoren. In Nederland vinden diverse projecten plaats waar nu al CO2 wordt opgevangen en getransporteerd. Zo vangt Shell bijvoorbeeld CO2 af in een waterstoffabriek in Rotterdam. De CO2 gaat vervolgens via een pijpleiding naar tuinders. De energie-efficiƫntie is daar 95%. Dit betekent dat het in dat geval 5% extra energie kost om daar de CO2 op te vangen en te transporteren. Hoe dit in Noord-Nederland precies uitpakt is nog niet bekend. Dit is ook een van de leereffecten: hoe kunnen we het in Noord-Nederland zo doen dat de energie-efficiency maximaal is.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling