versiering
Welke manieren zijn er om de CO2-uitstoot terug te dringen?
vrijdag 17 september 2010 13:34

Een groot deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het energiegebruik. Wat dat betreft zeggen wetenschappers dat alle beschikbare methoden die er zijn, toegepast moeten worden om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. In essentie komen al deze maatregelen uiteindelijk neer op twee dingen: minder energie gebruiken en uiteindelijk op volledig duurzame wijze energie produceren, bijvoorbeeld uit bronnen als wind en de zon. Het is niet mogelijk om in een kort tijdsbestek over te schakelen op schone energie, daarvoor is het aandeel fossiele brandstoffen nog te groot en neemt de vraag naar energie te snel toe. Zo’n overgang duurt dan ook tientallen jaren. In die overgangsperiode moeten we de fossiele brandstoffen die we nog nodig hebben wel zo schoon mogelijk inzetten. Een manier waarop dat kan is door bij elektriciteitscentrales de CO2 af te vangen en uiteindelijk onder de grond op te slaan. En omdat we álles uit de kast moeten halen om het klimaatprobleem het hoofd te bieden, noemen wetenschappers ook kernenergie als maatregel om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling