versiering

Veiligheid

Afdrukken PDF

 

CO2 is op zichzelf een ongevaarlijk gas. Het komt van nature voor in de atmosfeer en heeft bovendien wel wat weg van water: water is in principe ook ongevaarlijk, maar als je er te veel van hebt dan verdrink je. Bij CO2 is dat hetzelfde. CO2 is zwaarder dan zuurstof waardoor het zuurstof verdringt. In geringe hoeveelheden is CO2 niet schadelijk voor de gezondheid. Sterker nog, CO2 wordt verkocht aan het Westland als meststof voor de komkommers en tomaten en aan de (fris)drankenindustrie voor de bubbels in onze limonade. Het is niet brandbaar of explosief, het is geurloos en niet brandbaar.

Veiligheid voor alles

Veiligheid gaat voor alles bij CO2-opslag. Als er enige twijfel zou zijn over de veiligheid, zou er niet aan begonnen worden. CO2-opslag in Noord-Nederland zal uitsluitend veilig plaatsvinden. Dat is een basisvereiste: hiervoor gelden nationale en internationale richtlijnen. De overheid houdt streng toezicht op de veiligheid.

De vereisten voor veiligheid van het CCS-procedé zijn vastgelegd in EU-richtlijnen en strikte procedures. Locaties voor opslag moeten voldoen aan strenge eisen en het controleplan moet eerst goedgekeurd worden voordat iemand een stap zet. Deze maatregelen maken ook deel uit van het vooraf in te dienen opslagplan.

Beproefde technieken

CO2-opslag is gebaseerd op beproefde technieken zoals die al jarenlang bekend zijn in de olie-industrie en de petrochemische industrie. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met CO2-opslag, in kleinere en grotere projecten over de hele wereld, onder zee en onder land. Wereldwijd zijn er vele duizenden locaties waar CO2 in de bodem wordt geïnjecteerd.

De diepe ondergrond is uitgebreid bestudeerd

In Noord-Nederland wonen we al duizenden jaren boven gasvelden en is er inmiddels een goed ontwikkelde gasindustrie. De structuur van de bodem is uitgebreid onderzocht vanwege de gaswinning, en dat gedurende tientallen jaren. Daarbij weten we precies hoe je met gas moet omgaan, ondergronds en bovengronds, en hoe je dat zo veilig mogelijk kunt doen. Noord-Nederland is daarom geschikt voor veilige opslag door de natuurlijke ondergrond.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling