versiering

Criteria

Afdrukken PDF

 

Het Rijk heeft acht velden aangewezen waar CO2-opslag kan plaatsvinden en voor drie velden een voorkeur uitgesproken.

De bedrijven onderzoeken welke locatie of locaties het meest in aanmerking komen. Dat zijn er maximaal drie, maar dat hoeven dus niet per definitie de velden te zijn waaraan het rijk de voorkeur geeft. Wel wordt er eerst naar deze velden gekeken. Er kunnen redenen zijn dat de bedrijven kiezen voor een ander veld of andere velden van de lijst.
De selectiecriteria van de bedrijven zijn: is het technisch en economisch haalbaar. Vanzelfsprekend is veiligheid een absolute basisvoorwaarde.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling