versiering

Planning en proces

Afdrukken PDF

 

Voor het realiseren van het CO2-opslagproject zijn verschillende procedures aan de orde. Zo moet er een subsidieaanvraag ingediend worden bij de EU, moeten de bedrijven tientallen vergunningen aanvragen en vinden aanpassingen plaats van het bestemmingsplan. De algehele coördinatie is in handen van het Rijk, evenals het definitieve besluit over een opslaglocatie en transporttracé. Belanghebbenden krijgen gedurende het gehele proces vanzelfsprekend op verschillende momenten de mogelijkheid tot inspraak.

De globale planning (onder voorbehoud) is als volgt:

  • Najaar 2010: bedrijven dienen subsidieaanvraag in bij het Rijk
  • Najaar 2010: Rijk start plan-MER-procedure
  • Medio 2011: bedrijven dienen vergunningaanvragen in bij de daartoe bevoegde instanties (o.a. Rijk, provincies en gemeenten)
  • Medio 2011: Rijk toetst aanvragen bedrijven en stuurt subsidieaanvraag bedrijven door naar EU
  • In 2011: Rijk neemt definitief besluit over één opslaglocatie en transporttracé
  • Eind 2011: EU neemt definitief besluit over subsidietoekenning


Als het aan het bedrijfsleven ligt die de CO2-afvang en –opslag kunnen realiseren, dan zal de opslag van CO2 vanaf 2015 daadwerkelijk kunnen beginnen. Maar een en ander is afhankelijk van de besluitvorming door het Rijk.

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling