versiering

Wie doet wat?

Afdrukken PDF

 

 • Rijksoverheid:
 • verantwoordelijk voor het selectieproces van de acht velden waar mogelijk CO2-opslag kan plaatsvinden
 • verantwoordelijk voor het opstellen van een plan-MER
 • verantwoordelijk voor de co√∂rdinatie van de vergunningen door bevoegd gezag (o.a. provincies en gemeenten)
 • verantwoordelijk voor het opstellen van rijksinpassingsplan, inclusief transporttrac√© en concrete opslaglocatie
 • verantwoordelijk voor het toetsen en doorgeleiden van de projectvoorstel(len) van bedrijven naar EU-commissie (i.v.m. verkrijgen EU-subsidie)
 • beslist uiteindelijk of het project voor CO2-opslag doorgaat of niet
 • Provincies en gemeenten (o.a.):
 • verantwoordelijk voor toetsing vergunningaanvragen
 • verantwoordelijk voor vergunningverlening
 • Bedrijven:
 • maken een keuze voor een of meerdere velden waar CO2-opslag kan plaatsvinden op basis van de lijst velden die het Rijk daarvoor heeft geselecteerd en bereiden een projectvoorstel voor
 • verantwoordelijk voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een concreet project voor CO2-opslag
 • verantwoordelijk voor aanvragen vergunningen bij het bevoegd gezag (o.a. provincies en gemeenten)

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling