versiering

Waarom CO2-opslag?

Afdrukken PDF

 

Een teveel aan CO2 in de atmosfeer is volgens wetenschappers de belangrijkste oorzaak van het klimaatprobleem – de opwarming van de aarde. Doordat er steeds meer CO2 in de lucht komt, warmt de aarde op. Hierdoor stijgt de temperatuur, valt er meer regen, smelten de ijskappen en stijgt de zeespiegel. Wereldwijd worden veel landen geconfronteerd met de gevolgen. Daarom zijn in internationaal verband afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot (Kyoto en in de EU). Nederland heeft deze verdragen eveneens ondertekend en zich daarmee verplicht aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Overheid heeft ambitieuze klimaatdoelen

De Nederlandse overheid zet alles op alles om klimaatverandering tegen te gaan en stimuleert energiebesparing en de inzet van duurzame bronnen, zoals wind en zon. Ook gas speelt in deze transitie een belangrijke rol. De klimaatdoelstellingen voor geïndustrialiseerde landen als Nederland zijn ambitieus. Nederland streeft naar een 100 procent duurzame energiehuishouding. Maar die omschakeling vraagt nog veel inspanningen en vooral veel tijd: enkele decennia. CO2-opslag biedt uitkomst in de overgangsfase.

CO2-opslag beperkt CO2-uitstoot

Op dit moment draait nog meer dan 90 procent van de Nederlandse energievoorziening op fossiele brandstoffen. CO2-opslag zorgt ervoor dat we nu al effectieve klimaatmaatregelen kunnen nemen en tegelijk over voldoende betaalbare energie kunnen blijven beschikken. CO2-opslag is dus een zogeheten transitietechnologie: het is een goede manier om in de overgangsperiode naar volledige duurzaamheid de uitstoot van het broeikasgas CO2 te beperken.

Uitgangspositie Nederland

Er is nóg een overweging voor Nederland om CO2-opslag in te zetten: de uitgangspositie voor de ontwikkeling van CO2-opslag is in ons land beter dan in menig ander land. Nederland heeft alles in huis: onze grote opslagcapaciteit (in de vele gasvelden in de diepe ondergrond), onze technische kennis, onze ervaring met aardgasvelden en de infrastructuur om CO2-transport en -opslag tot een succes te maken.

Gas is ook belangrijk

Naast CO2-opslag speelt gas in de overgangsperiode naar volledige duurzaamheid een belangrijke rol. Gas kan zeer flexibel worden ingezet bij fluctuaties van energieaanbod uit bijvoorbeeld wind en zon. Daarnaast kan gas duurzaam worden geproduceerd (groen gas, biogas).

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling